Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi DerneğiMİRC

Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Derneği

Ana sayfa » Duyurular » Bildiriler

Bildiriler

Bildiriler

Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak www.mirc2018.org web sitesi üzerinden online olarak ve İNGİLİZCE gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları

 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Bildiriler; poster ve sözlü olmak üzere 2 kategoride toplanacak olup, ilgili aşamada bildiri gruplarından gönderilecek çalışmayı en iyi ifade edeni seçilmelidir.
 3. Bildiriler İngilizce ve “Objective, Methods, Results, Conclusions” bölümlemelerine uygun olarak yazılmalıdır.
 4. Konu sınıflandırması dikkatlice yapılmalıdır.
 5. Yazarların ad ve soyadlarını ünvan içermeyecek şekilde çalışmadaki sıralarına göre doldurunuz.
 6. Bildiriyi sunacak olan kişinin iletişim bilgilerinin doğruluğundan emin olunuz.
 7. Özet metni, yazar bilgileri ve özet başlığı hariç, 250 kelimeyi geçmemeli, tablo ve figür eklenmesi durumunda kelime sayısı uygun şekilde azaltılmalıdır.
 8. Tablo ve resimler jpeg formatında yüklenmelidir.
 9. Tüm tablo/resimler için başlık belirtilmeli ve tablo/resimlere bildiri metni içerisinde yönlendirme yapılmalıdır.
 10. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 11. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 12. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 13. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 14. Bildiri gönderiminde bulunan yazarların “Acceptance of an abstract by the Program Committee for presentations at the 4th Minimally Invasive and Robotic Cardiovascular Surgery Congress signifies the author(s) have given permission, pending editorial review, for this abstract to be reproduced in the official ISMICS professional journal and available on the INNOVATIONS website.” İfadesini onaylamaları gerekmektedir. Bilimsel programda yer almak üzere kabul edilen tüm bildiri türleri için, Innovations’a makale gönderimi yapılması RİCA OLUNUR.
 15. İmla hatası yapmayınız, bildiriler üzerinde herhangi bir düzenleme yapılmayacak olup, tarafınızdan girildiği şekilde yayınlanacaktır.
 16. Bildiri başlıklarında, bildiri metni içerisinde, eklenen tablo/resimler içerisinde marka ya da TM, R gibi semboller kullanmayınız.
 17. Her özet gönderme veya değişiklik yapma işleminden sonra ilgili menüden özetinize tekrar giriş yapıp veri tabanında istediğiniz şekilde yer almış olduğunu doğrulayınız.
 18. Bilimsel programda yer almak üzere kabul edilen tüm bildiri türleri için, Innovations’a makale gönderimi yapılması RİCA OLUNUR.

Dikkat Edilecek Noktalar

 1. Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 2. Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 3. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 4. Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 5. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin toplantı kaydını en geç 21 Mayıs 2018 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Sunum Bilgileri

Posterler

Bildirileri poster olarak kabul edilen katılımcılarımızın aşağıdaki konulara dikkat etmesi gerekmektedir.

– Posterler 70 cm. eninde ve 90 cm. boyunda olmalıdır.
– En az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde düzenlenmelidir.
– Organizasyon komitesince bildirilecek tarih, yer ve numaralı bölümünde sergilenecektir.

Sözlü Sunumlar

Lütfen Sözlü Sunum slaytlarınızı hazırlarken;

– Slaytlarınızda 7’den fazla satır bulunmamasına,
– Slaytların yatay olarak hazırlanmasına,
– Çok geniş içerikli tabloların slaytlarda yer almamasına özen gösteriniz.